Contact us at +3120 2443 934

Sustainable Inspiration

Over

Over

Over

image52

Over

Over

image53

Sustainable Inspiration heeft als doel te helpen met het zetten van duurzamere stappen. Dit wordt gedaan via:

  • Adviestrajecten, gastlessen en workshops
  • Inspiratie op social media
  • Ontwikkelen van content zoals blogs en trainingen

Modules Sustainable Inspiration voor The Ice Academy

Modules Sustainable Inspiration voor The Ice Academy

Modules Sustainable Inspiration voor The Ice Academy

image54

Introductie in duurzaam ondernemen 

Wat is duurzaamheid? Wat zijn duurzame beslissingen voor je onderneming? (Heel praktisch: de locatie, waar bankier je, etc.). Maar ook, wat is jouw 'sustainability base line'? Welke producten zou je niet meer verkopen omdat je deze niet duurzaam genoeg vindt? 

Workshop bijeenkomst : 11 december


Duurzaamheidstrends bij consumenten 

Wat vinden consumenten belangrijk? 

Waar letten ze op als ze duurzame keuzes maken?

Workshop bijeenkomst : 8 januari 2020


Sustainability story-telling

Hoe vertel je het duurzaamheidsverhaal van jouw product?

Hoe maak je gebruik van transparantie?

 Workshop bijeenkomst : 5 februari


De nieuwe, circulaire economie 

Hoe kun je als retailer meegaan met de nieuwe duurzamere economie gericht op service en langdurig productgebruik? 

Workshop bijeenkomst : 11 maart


Certificeringen en keurmerken

Welke certificeringen en keurmerken vallen binnen jouw productsegment? 

Welke zijn duidelijk voor de consument en bruikbaar in jouw winkel?

Workshop bijeenkomst : nog niet bekend

Programma Sustainability en circularity

Modules Sustainable Inspiration voor The Ice Academy

Modules Sustainable Inspiration voor The Ice Academy

image55

18:00 : Ontvangst met koffie + broodje 

18:30 : Start van de sessie 

20:00 : Einde programma


Locatie : Amsterdam

Prijs : Euro 129 excl BTW per module


Door je in te schrijven accepteer je de algemene voorwaarden van 

The Ice Academy.

Na ontvangst van de inschrijving sturen we je een bevestiging met de factureringsgegevens, waarna je een factuur van ons zult ontvangen.

English

About

Sacha Handgraaf

Sacha Handgraaf

image56

Sacha Handgraaf

Sacha Handgraaf

Sacha Handgraaf

image57

Sustainable Inspiration aims to facilitate the next steps towards sustainabiity through:

  • Consultancy, masterclasses and   workshops
  • Inspiration on social media
  • Development of content such as blogs and training

Modules Sustainable Inspiration for The Ice Academy

Modules Sustainable Inspiration for The Ice Academy

Modules Sustainable Inspiration for The Ice Academy

image58

Introduction in sustainability for retail 

What is sustainability? What are sustainable business solutions? Hands on: the location, know your bank, etc. But also, what is your  own sustainability base line? Which products  would you stop selling from a sustainabiilty point of view? 

Workshop : 11 December


Sustainable consumer trends  

What is important to  consumers? 

What is their focus in sustainability?

Workshop : 8 January 2020


Sustainability story-telling

How can you tell your story on sustainability?

How to use transparancy?

Workshop : 5 February


The new, circular economy 

What are the steps towards a new, circular economy in retail, with focus on  service and enduring use of product? 

Workshop : 11 March


Certification and quality mark

Which certifications and quality marks work within your sector? 

And which have a focus on the consumer and which have a focus on your store?

Workshop : date tbd

Programma Sustainability and circularity (English)

Modules Sustainable Inspiration for The Ice Academy

Modules Sustainable Inspiration for The Ice Academy

image59

18:00 : Welcome  with coffee  + sandwich 

18:30 : Start workshop "Introduction sustainability in business" 

20:00 : End of program


Location : Amsterdam

Price : Euro 129 excl VAT per module